Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY  eshop.javor-st.cz

platnost od 1.5.2012

PRODEJCE dřevěných výrobků:
JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
Štítná nad Vláří 414
763 33  Štítná nad Vláří

IČO:25302809

DIČ: CZ25302809 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 23767
Tel: 577002356
E-mail:
kolinkova@javor-st.cz
www.javor-st.cz

 

PRODEJCE SIRNÝCH VÝROBKŮ:
JAVORNÍK-CZ s.r.o.
Štítná nad Vláří 414
763 33  Štítná nad Vláří

IČO:63490021

DIČ: CZ63490021 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vl. 21702
Tel: 577002356
E-mail: 
kolinkova@javor-st.cz
www.javor-st.cz

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.eshop.javor-st.cz// Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Kupující - při zahájení obchodních vztahů, poskytne prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Upřesnění pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Záruka na zboží je 6 měsíců.

Spotřebitel (kupující)- je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Objednání zboží

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně (email) nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky.

Každá objednávka je závazná. V případě storna se platí stornopoplatek 2000Kč

Objednávka zboží na zakázku.

-   Zákazník zaplatí zboží předem na účet.

-  Od uhrazení začína běžet doba dodání uvedená u výrobku.

-  V případě storna, zákazník platí 20%-100% dle rozpracovanosti díla na objednávku.

-  Na základě souhlasu s obchodníma podmínkama stačí objednávka z internetového obchodu pro započetí výroby výrobku do částky 20 000Kč

Rozměry výrobků a barvy:

Dodavatel si vyhrazuje právo odchylky v uvedených rozměrech do 5cm

Zákazník má právo se informovat na přesný rozměr e-mailem

Barva u výrobku může být odličná od fotografie. Je ale zachován druh barvy nebo moření dle přání zákazníka.

U výrobku s označením ilustrační obrázek, je vyhrazena možná změna vzhledu výrobku, která nemá vliv na jeho funkčnost a vlastnosti. Zákazník má vždy právo se informovat.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

· prostřednictvím elektronického obchodu na www.eshop.javor-st.cz

· elektronickou poštou na adrese kolinkova@javor-st.cz

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (email) a uvést následující údaje:

· úplné jméno kupujícího

· název zboží dle ceníku

· jednotkovou cenu

· dodací adresu, včetně telefonického kontaktu

· všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Přijaté objednávky jsou závazné!

Nevyzvednuté zboží

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta nebo stornována před dodáním zboží, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) od 200kč do 5000,-Kč dle nákladů na objednávku. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta), budou postoupeny právnímu zástupci k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

1/Stornovat lze objednávku v případě, že se obě strany dohodnou písemně.

2/Objednávka je duplicitní.

3/ Zboží není dlouhodobě skladem (90dní).

4/ Žboží se již nevyrábí

Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace

Je-li kupujícím spotřebitel, může do 14 dnů v souladu s § 53(7) občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zpáteční dopravu (poštovné) si hradí spotřebitel sám. Peníze za zboží Vám vrátí dodavatel zboží uvedený na faktuře. Upozornění: při prodeji některého zboží, je náš obchod pouze zprostředkovatelem obchodu. Veškeré závazky přejímá dodavatel zboží. Za odmítnuté zboží, fakturované našim obchodem Vám vrátíme peníze do 7 dnů od vrácení zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Příslušnou částku zašleme na Váš účet nebo poštovní poukázkou.

U zboží, které není skladem a je objednané na přání zákazníka nebo je vyráběné na zakázku, lze od smlouvy odstoupit dle příslušného ustanovení zákona. Prodejce si však vyhrazuje práva vyčíslit vzniklé náklady spojené s výrobou zboží vyráběného na přání zákazníka nebo zboží vyráběného na zakázku. Tyto náklady se vyčísluji paušálem 30% hodnoty objednávky.

 Cena

Ceny uvedené na webových stránkách www.eshop.javor-st.cz, jsou platné v okamžiku objednání a potvrzení od koncového dodavatele, ne tedy od zprostředkovatele obchodu, ten pouze potvruje přijetí objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé částky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti poštovní doručovatelce, nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, pokud není stanoveno jinak.

V případě, že cena bude uvedena chybně, musí odesilatel zboží zákazníka předem informovat o ceně, kterou zákazník odsouhlasí, nebo může objednávku stornovat, případně se dohodnout na smluvní ceně zboží.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je 5 pracovních dnů.

Cena u akčního zboží je platná do vyprodání zásob nebo pro příslušný rok.

Ceny jsou platné ke dni potvrzení objednávky mezi zákazníkem a koncovým dodavatelem, případně dohodou obou subjektů.

Ilustrativní obrázek:

U zboží, kde je uvedeno ilustrativní obrázek, se může vyskytnout změna vzhledu a barvy a doplňků zboží, která nemá souvyslost s funkcí zboží.V Případě, že vyžadujete konkrétní změnu vzhledu vyjasnit, kontaktujte nás na mail: kolinkova@javor-st.cz

Ochrana zboží a vhodná doprava:

Zboží je baleno dle charekteru zboží ve 3 vrstvém obalu. ( lepenky nebo kartonu, bublinkové folie a sterčové folie, tak aby bylo dostatečně chráněno. V případě originálních obalů je zasílano v obalu zaslaném od výrobce. Přejeli si zákazník speciální ochranu zboží pro případ poškození při dopravě, uvede to do poznámky při objednávce zboží. Inetrnetový obchod neručí za poškození zboží dopravcem, jesliže zákazník nerespektuje obchodní podmínky.  Proto doporučujeme u náchylnějšího zboží na přepravu o požádání o speciálí zabalení za příplatek 100Kč. Nutno uvést do poznámek při objednávce. Zboží, které bude dopravou poškozené a nebude správně vyreklamováno dle obchodních podmínek, nebude reklamace uznána.

Zákazník je povinen si zboží odkontrolovat při převzetí a v případě poškození, uvést toto do předávacího protokolu. V případě, že zboží nebude řádně odkontolováno, prodejce neručí za poškození zboží přepravou.

Dodací podmínky

Zboží zasíláme poštou, přepravní službou nebo zboží dovezou na místo určení naši dodavatelé. Dodací doba na veškeré zboží tohoto eshopu je 3-5 týdnů. Zboží na objednávku, dle povahy zboží, bude doručeno v upřesněném termínu. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. O termínu dodání zboží se může zákazník informovat na tel: 577002356. U zboží, které není skladem může být termín dodání až 8 týdnů. Informujte se o dodání na uvedeném tel.čísle nebo na mailové adrese: kolinkova@javor-st.cz

Prodejcem zboží v našem internetovém obchodním domě mohou být u vybraného zboží přímo výrobci nebo výhradní zástupci, kteří také zboží rozesílají.
Někteří jsou plátci DPH a někteří ne. Vše bude uvedeno ve faktuře.

Platební podmínky

· na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

· platbou předem bankovním převodem na číslo účtu uvedené na faktuře, platba převodem u sirných svící a knotů je možná pouze při odběru nad 250kg. Doba splatnosti 14 dní. 

Expediční náklady

Cena poštovného je vždy uvedena u výrobku a je odvislá od toho jak jednotlivý dodavatelé určí. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání. U označených výrobku poštovné a balné zdarma vyplňte u způsobu platby zaslaní zdarma.Vybrané produkty dovezou naši dodavatelé a cena dopravy už bude započítána v ceně výrobku. Orientační ceny poštovného:

V případě nevyzvednutí zboží platí zákazník dopravu tam i zpět a smluvní pokutu.

Cena na dobírku od 130 Kč do 5000,- dle ceníku dopravce + balné

Cena bez dobírky od 100 Kč do 5000,-dle ceníku dopravce + balné

Cena balného od 10Kč do 500Kč

 

Zákazník se může informovat o svých právech na:


http://www.coi.cz/cs/legislativa/prava-kupujicich-2.html

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 27 e-shop systém banan.cz

bio mlékomaso, pečivo, penzion