Záruční a reklamační podmínky

Záruka a reklamace

Na prodávané zboží je poskytována záruční doba minimálně 6 měsíců dle Obchodního zákoníku, nebo minimálně 24 měsíců pro spotřebitele dle Občanského zákoníku. Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.

Výměna zboží a vrácení zboží v zákoné lhůtě

Pokud jste obdržel/-la v důsledku nesprávného výběru výrobek, který Vám nevyhovuje svou velikostí, můžete výrobek vrátit. Podmínky se řídí dle podmínek stanovených našimi dodavateli. Účtováno Vám bude pouze poštovné a balné tam i zpět + náklady spojené s výměnou zboží.(převezení zboží na sklad, mzda, uskladnění, administrartiva).

Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace

Je-li kupujícím spotřebitel, může do 14 dnů v souladu s § 53(7) občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Peníze za zboží Vám vrátí dodavatel zboží uvedený na faktuře. Upozornění: při prodeji některého zboží, je náš obchod pouze zprostředkovatelem obchodu. Veškeré závazky přejímá dodavatel zboží. Za odmítnuté zboží, fakturované našim obchodem Vám vrátíme peníze do 7 dnů od vrácení zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Příslušnou částku zašleme na Váš účet nebo poštovní poukázkou.

U zboží, které není skladem a je objednané na přání zákazníka nebo je vyráběné na zakázku, lze od smlouvy odstoupit dle příslušného ustanovení zákona. Prodejce si však vyhrazuje práva vyčíslit vzniklé náklady spojené s výrobou zboží vyráběného na přání zákazníka nebo zboží vyráběného na zakázku. Tyto náklady se vyčísluji paušálem 30% hodnoty objednávky.

V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz, nejprve nás kontaktujte na kolinkova@javor-st.cz a dojednejte si přesné podmínky. Výrobek je nutno zaslat nepoškozený s původním obalem a kopií faktury.

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě . Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.

Zboží poškozené při přepravě lze vyreklamovat pouze za dodržení obchodních podmínek!!

Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Obč.Z od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii

Drobná změna dezénu je vyhrazena.

Záruční podmínky


Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

Objednání kalkulace:

Objednání kalkulace je závazně objednanou službou, cena kalkulace je 500Kč, není li řečeno zákazníkovi, že kalkulace je zdarma.

Cena kalkulace se odečítá od produktu. V případě objednání je placená kalkulace zdarma.

Objednanou kalkulaci lze stornovat v době do 1 dne od objednání za poplatek 100Kč.

Více dle dohody na tel:577002356

Odkontrolování zboží

Zaslané zboží doporučujeme zákazníkovi odkontrolovat při převzetí od přepravní služby i když je obal  nepoškozený . V případě skryté vady, je nutné sepsat s řidičem reklamační protokol a ten zaslat spolu s fotkama a reklamačním dopisem na kolinkova@javor-st.cz. V případě, že není sepsán protokol o skryté vadě, přepravní služba reklamace na poškození výrobku neuznává.

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 27 e-shop systém banan.cz

bio mlékomaso, pečivo, penzion